Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 7


K O M U N I K A T
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 17 kwietnia 2024 roku do 8 maja 2024 roku) następujący wykaz:

Część nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 7 oznaczonej działką nr 2829/6 o pow. 434 m2 w tym budynek o powierzchni użytkowej 125,7 m2 z przeznaczeniem do najmu w celu usługowym.

Burmistrz Miasta

          Kazimierz Dąbrowski

Accessibility