Odbiór odpadów wielkogabarytowych


Zambrów, dn. 21.02.2023 r.

KOMUNIKAT

            Informujemy, że dnia 31 marca 2023 r. nastąpi odbiór odpadów wielogabarytowych z terenu budownictwa wielorodzinnego w mieście Zambrów.

            Termin 11 kwietnia 2023 r. zostaje wykreślony z harmonogramu odpadów wielkogabarytowych.

            Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe można również dostarczyć we własnym zakresie do:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Polowa 19 w Zambrowie
poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00
sobota 10.00 – 14.00

BURMISTRZ MIASTA
(-) Kazimierz Dąbrowski

Accessibility