Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie z uwagi na dynamiczną tendencję wzrostu zachorowań na odrę obywateli zamieszkujących na terenie Polski oraz konieczność jak najszybszego przerwanie transmisji wirusa odry przypomina, że jedyną skuteczną ochronę przed odrą zapewniają szczepienia ochronne. Szczepienia przeciwko odrze cechują się bardzo wysoką efektywnością. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje ok. 95–98% osób zaszczepionych, natomiast podanie drugiej dawki szczepionki pozwala osiągnąć odporność
u niemalże 100% osób zaszczepionych.

W 2018 roku w Regionie Europejskim WHO odnotowano 82 596 zachorowań na odrę. Najwięcej od ponad dekady, 3-krotnie więcej w porównaniu do 2017 roku (25 863 zachorowania)
i ponad 15-krotnie więcej w porównaniu do 2016 roku (5 273 zachorowań). Na dzień dzisiejszy
w województwie podlaskim jest otwartych 17 dochodzeń epidemiologicznych: 15 na terenie PSSE
w Suwałkach i 2 na terenie PSSE w Augustowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przypomina, że osoby chore na odrę niosą wysokie ryzyko przeniesienia zachorowań na inne osoby. Szacuje się, że 1 chory zaraża średnio od 12 do 18 osób wrażliwych, czyli tych, które na odrę nie chorowały lub nie zostały zaszczepione. Jedna osoba chora na odrę może zarazić 9 z 10 nieuodpornionych osób ze swojego otoczenia. Ryzyko zachorowania na odrę osoby nieuodpornionej po kontakcie z chorym na odrę wynosi 90-95%. Wirus odry przeżywa do 2 godzin na powierzchniach (np. blacie stołu) skażonych wydzielinami chorych lub zawieszony w kropli aerozolu w powietrzu. Do zakażenia wirusem odry może więc dojść nawet po tym, jak zakażona osoba opuści pomieszczenie.

Okres wylęgania choroby wynosi od 6 do 19 dni (średnio 13 dni). Wirus odry przenoszony jest drogą powietrzną (inhalacyjną) i kropelkową poprzez aerozol wydzielin dróg oddechowych i śliny (kaszel, katar, mówienie). Chory jest zaraźliwy dla otoczenia od 1 do 2 dni przed wystąpieniem pierwszych objawów (ok. 4 dni przed wystąpieniem wysypki) do ok czwartego dnia utrzymywania się wysypki.

Odra jest groźna z powodu występowania powikłań po zachorowaniu. Przyczyną zgonów są zwykle powikłania po odrze, które występują najczęściej u dzieci poniżej 5 roku życia oraz u dorosłych
w wieku powyżej 20 roku życia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przypomina, że szczepienia ochronne mają zasadnicze znaczenie w zapobieganiu zachorowaniom na odrę i ze względu na wysoką zaraźliwość choroby oraz jej przenoszenie drogą powietrzną nie mogą być zastąpione innymi środkami ochrony.

Szczepienie poekspozycyjne przeciw odrze jest skuteczne jedynie w przypadku podania szczepionki nie później niż przed upływem 3 doby od chwili narażenia (72 godzin). Biorąc pod uwagę brak możliwości precyzyjnego określenia początku zakaźności chorego oraz jego zakaźność również
w okresie bezpośrednio poprzedzającym wystąpienie objawów należy przyjąć, ze im krótszy czas upłynie od narażenia do zorganizowania akcji szczepień tym większa jest szansa na uniknięcie rozwoju choroby.

Jednocześnie PPIS w Zambrowie przypomina, że zgodnie z art. 2221. § 1 Kodeksu pracy, pracodawca w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, w tym szczepienia ochronne (finansowane z budżetu pracodawcy). Bliższe informacje dotyczące zakupu szczepionki można uzyskać pod numerem telefonu 061 860 15 80.

 

 

 

 

 

Accessibility