Ogłoszenia Burmistrza Miasta Zambrów o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2023 roku


  • Przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy uczestniczący w cyklu systemowych rozgrywek sportowych powyżej IV ligi, które w sposób bezpośredni przyczyni się do rozwoju spor tu na obszarze miasta Zambrów

Ogłoszenie o konkursie IV liga – plik PDF  

  • Współzawodnictwo pomiędzy zawodnikami uczestniczącymi w treningach i rozgrywkach ligowych powyżej IV ligi

Ogłoszenie o konkursie współzawodnictwo 2 – plik PDF 

  • Wspierania rozwoju sportu przez miasto Zambrów

Ogłoszenie o konkursie zawody drużyny młodzieżowej – plik PDF 

  • Przedsięwzięcie realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportów indywidualnych w cyklu turniejów i zawodów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym

Ogłoszenie o konkursie zawody indywidualne powiatowe i wojewódzkie – plik PDF 

  • Załączniki

Załącznik 1 – Oferta – plik DOCX 

Załącznik 2 – Umowa wzór – plik DOCX 

Załącznik 3 – Sprawozdanie – plik DOCX

Accessibility