O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miasta Zambrów – mając na uwadze  zapewnienie konkurencyjności oraz wybór najkorzystniejszej oferty – informuje, że przyjmuje zgłoszenia wykonawców świadczących usługi polegające na doręczaniu przesyłek  listowych wytworzonych w Urzędzie Miasta Zambrów adresatom na terenie miasta w 2021 r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań do dnia 8 grudnia 2020 r.

Informacje udzielane są w pokoju 222.

Accessibility