Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się X sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie miasta Zambrów na 2019 rok;
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Miasto Zambrów lub jej jednostkom organizacyjnym;
 • ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Zambrowie przy ulicy rtm. Witolda Pileckiego;
 • zakwalifikowania zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych wysortowywanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczonych do składowania („frakcja wysokoenergetyczna”) do zadań własnych gminy;
 • nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Zambrów.
 1. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Transmisja obrad będzie dostępna na kanale youtube – https://www.youtube.com/channel/UC8JMgK66gfVjAczPo4t8eEg

Ponadto zapraszamy na stronę dedykowaną eSesji (będą tam dostępne m. in. imienne wyniki głosowań) – http://zambrow.esesja.pl/

Accessibility