Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – Rehabilitacja Lecznicza

Burmistrza Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2018.

Do pobrania:

Gminny Program Popraw Zdrowia na 2018r.

Accessibility