W związku z otwarciem placówek przedszkolnych od dnia 25 maja 2020 r., mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Zambrowa, podaję do publicznej wiadomości Ogólne zasady przyjęć dzieci do miejskich przedszkoli w Zambrowie. Niniejsze zasady zostały opracowane w oparciu o Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.).

Ogólne zasady przyjęć dzieci do miejskich przedszkoli w Zambrowie

  1. Dzieci będą przyjmowane do przedszkoli po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem placówki drogą telefoniczną lub e-mailową. Zgłoszeń można dokonywać w dniach 18-20 maja 2020 r. w godz. 8.00-12.00.
  2. W pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID-19.
  3. W drugiej kolejności do przedszkoli będą przyjmowane dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci.
  4. Do przedszkoli nie będą przyjmowane dzieci, których co najmniej jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
  5. Dzieci będą odbierane przez pracowników przedszkoli przy drzwiach wejściowych do placówki. Zabrania się wchodzenia rodziców lub osób odprowadzających dziecko na teren przedszkola.
  6. Do przedszkoli można przyprowadzać tylko zdrowe dzieci.
  7. Dzieci nie mogą zabierać do przedszkola żadnych zabawek lub innych przedmiotów.
  8. Szczegółowe procedury obowiązujące w poszczególnych przedszkolach będą podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych placówek oraz wywieszenie na drzwiach wejściowych do przedszkoli.

UWAGA:

W związku z dotychczasową przerwą przedszkola będą pracowały w ruchu ciągłym w okresie wakacyjnym, tj. w. miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r.

Dane kontaktowe przedszkoli:

Miejskie Przedszkole  Nr 1  w Zambrowie ul. Sadowa 5

przedszkolemp1@poczta.onet.pl

tel. 86 2714686

Miejskie Przedszkole  Nr 3    w Zambrowie ul. Magazynowa 2A

mp3@zambrow.org

tel. 86 2712085

Miejskie Przedszkole  Nr 4  w Zambrowie ul. Papieża J.P II 8A

MP4zambrow@interia.pl

tel. 86 2713219

Miejskie Przedszkole  Nr 5    w Zambrowie ul. Obrońców Zambrowa 6

przedszkole@mp5zambrow.pl

tel. 86 2244555

Miejskie Przedszkole  Nr 6 w Zambrowie ul. 71 Pułku Piechoty 10

mp6zambrow@wp.pl

tel. 86 2714777

Zambrów, 11 maja 2020 r.

                                                                             Burmistrz Miasta

    Kazimierz Dąbrowski            

Accessibility