Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku

Burmistrz Miasta Zambrów przypomina przedsiębiorcom sprzedającym napoje alkoholowe, że do dnia 31 stycznia 2022 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku oraz dokonać odpowiedniej wpłaty za korzystanie z tych zezwoleń. Oryginał oświadczenia można złożyć bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miasta w następujące sposoby:


1. Poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do Urzędu;

2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej;

3. Za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Opłat należy dokonać na rachunek : Bank Spółdzielczy w Zambrowie 67 8775 0009 0010 0101 0201 0732. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Burmistrz Miasta Zambrów

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Accessibility