Praca w Komisji Okręgowej


W związku z wyborami do Izb Rolniczych 24 września 2023 r.

Poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej

Termin zgłaszania chętnych do 7 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu

Warunki Uczestnictwa w komisji:

  • Członek komisji musi być płatnikiem podatku rolnego
  • Aby móc powołać komisję okręgową, skład komisji musi liczyć 5 -7 osób

 

Accessibility