Lista rankingowa projektów którym przyznano dofinansowanie w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta Zambrów

Udzielenie z budżetu miasta Zambrów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania tworzące warunki rozwoju rodzinnych ogródków działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Zambrów.

Wnioskodawca Nazwa projektu Liczba otrzymanych punktów Kwota dofinansowania
Rodzinny Ogród Działkowy  „STOKROTKA” Częściowa wymiana ogrodzenia zewnętrznego 80,00 20.000zł
Rodzinny Ogród Działkowy  im.  „Obrońców Zambrowa”  Budowa altany działkowej tzw. Biuro Zarządu ROD 73,1 20.000zł
Rodzinny Ogród Działkowy „Zatorze”   Budowa altany działkowej tzw. Biuro zarządu oraz instalacja monitoringu na terenie całego ogrodu 56,34 20.000zł
Rodzinny Ogród Działkowy  „Pod Długoborzem” Utwardzenie głównej alejki wjazdowej 49,29 25.000zł
Rodzinny Ogród Działkowy  im. Tadeusza Kościuszki Modernizacja sieci energetycznej ogrodu z wykonaniem nowych przyłączy do działek 37,75 20.000zł
Rodzinny Ogród Działkowy „Jutrzenka” Instalacja monitoringu oraz wykonanie placu zabaw 35,35 25.000zł
Rodzinny Ogród Działkowy „Niezapominajka” Okamerowanie ogrodu 28,73 16.000zł

 

Accessibility