Przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje na temat przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Accessibility