Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że postepowanie rekrutacyjne do nowo utworzonego Miejskiego Przedszkola nr 5 z siedzibą w Zambrowie przy ul. Obrońców Zambrowa 6 rozpocznie się dnia 1 marca 2018 roku.

Przeprowadzki je, zgodnie z art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) komisja rekrutacyjna powołana w innym publicznym przedszkolu wskazanym przez Burmistrza Miasta tj. w Miejskim Przedszkolu nr 6 z siedzibą w Zambrowie przy ul. 71 Pułku Piechoty 10.

Ogłoszenie

Accessibility