Zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy rtm. Witolda Pileckiego w Zambrowie.

Wojewoda Podlaski zarządzeniem z dnia 17.01.2018r. dotychczasowej nazwie ul. Bolesława Podedwornego nadał nazwę rtm. Witolda Pileckiego.

Niniejsze zarządzenie zostało opublikowane dnia 18.01.2018 ( Dz.Urz. Woj. Podl. 2017.430) wchodzi w życie po 14 dniach czyli od 02.02.2018 r.

Zarządzenie

Accessibility