Sprzedaż Lokalu

K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na okres 21 dni (od 19 stycznia 2022 roku do 09 lutego 2022 roku) wykaz:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy M. Konopnickiej 3 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

BURMISTRZ MIASTA

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility