Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  • Nazwa i adres Organizatora publicznego transportu zbiorowego

Gmina Miasto Zambrów – ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów, tel. 86 271 48 31,  fax. 86 271 21 17, email: um@zambrow.pl

  • Określenie przedmiotu zamówienia

Główny słownik CPV: 60112000-6- Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Zambrów

  • Tryb udzielenia zamówienia

Wybór operatora w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. –Prawo zamówień publicznych     

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.

Obsługa autobusowa linii komunikacyjnych :

   1) Linia komunikacyjna Nr 1 : Magazynowa Pętla – Szpital Pętla

przez ulice :Magazynowa pętla (przystanek z wiatą), Magazynowa (przystanek: blok nr 9); Aleja Wojska Polskiego (przystanki z wiatą: blok nr 43, przy Zespole Szkół Nr 1, budynek nr 25,   przystanek bez wiaty: dworzec  PKS); Piłsudskiego (przystanek: kierunek ul. Białostocka); Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek do Białegostoku,   budynek 24) ; Papieża Jana  Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22)

2) Linia komunikacyjna  Nr  2: Szpital Pętla –ul. Konopnicka –  Magazynowa Pętla

przez ulice:  Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22);  Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek z Białegostoku blok nr 31);  Konopnickiej (przystanek z wiatą: budynek nr 6); Piłsudskiego (przystanek z wiatą: blok nr 5a);  Aleja Wojska Polskiego (przystanki: Szkoła Muzyczna,  budynek nr  30 – kwiaciarnia DALIA, budynek nr 46, przystanek z wiatą: budynek sądu); Magazynowa (przystanek: budynek zakładu PROVITUS), Magazynowa pętla (przystanek z wiatą) .

3) Linia komunikacyjna  Nr  3 : Szpital Pętla   –  P.O.D pod Długoborzem

przez ulice: Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22); Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek z Białegostoku blok nr 31); Konopnickiej (przystanek z wiatą: budynek nr 6); Piłsudskiego (przystanek z wiatą: blok nr 5a); Aleja Wojska Polskiego (przystanki: Szkoła Muzyczna, budynek nr 30 – kwiaciarnia DALIA, budynek nr 46, przystanek z wiatą: budynek sądu); Magazynowa(przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Magazynowa Pętla (przystanek z wiatą), Magazynowa (przystanek: blok nr 9); Aleja Wojska Polskiego, P.O.D pod Długoborzem (przystanek przy ROD „P.O.D. Długoborzem”

4) Linia komunikacyjna Nr 4: P.O.D. pod Długoborzem – Szpital Pętla

przez ulice: Aleja Wojska Polskiego; Magazynowa (przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Magazynowa Pętla(przystanek z wiatą); Magazynowa (przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Aleja Wojska Polskiego (przystanki z wiatą: blok nr 43, przy Zespole Szkół Nr 1, budynek nr 25, przystanek bez wiaty: dworzec PKS); Piłsudskiego (przystanek: kierunek ul. Białostocka); Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek do Białegostoku, budynek 24) ; Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22).

5) Linia komunikacyjna  Nr  5:  Magazynowa Pętla  – Gimnazjum ul. Wyszyńskiego- Szpital Pętla  przez ulice: Magazynowa (przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Aleja Wojska Polskiego (przystanki z wiatą: blok nr 43, przy Zespole Szkół Nr 1, budynek nr 25); Raginisa, Armii Krajowej (przystanek: SP nr 5 -planowany od 01.09.2018 r.), Obr. Zambrowa, 71-go Pułku Piechoty (przystanek: blok nr 10- planowany od 01.09.2018 r.), Wyszyńskiego (przystanek: Gimnazjum- planowany od 01.09.2018 r.), Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek do Białegostoku, budynek 24); Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22).

6) Linia komunikacyjna Nr 6: Szpital Pętla –Gimnazjum ul. Wyszyńskiego- ul. Magazynowa Pętla przez ulice:  Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22); Wyszyńskiego (przystanek: Gimnazjum- planowany od 01.09.2018 r.); Konopnickiej (przystanek z wiatą: budynek nr 6); Piłsudskiego (przystanek z wiatą: blok nr 5a); Aleja Wojska Polskiego przystanek: Szkoła Muzyczna); Raginisa; Armii Krajowej (przystanek: SP nr 5 -planowany od 01.09.2018 r.); Obr. Zambrowa, 71 Pułku Piechoty (przystanek: blok nr 10- planowany od 01.09.2018 r.), rondo Borzęckiego, 71 Pułku Piechoty, Aleja Wojska Polskiego (przystanki: budynek nr 30 – kwiaciarnia DALIA, budynek nr 46, przystanek z wiatą: budynek sądu); Magazynowa(przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Magazynowa Pętla (przystanek z wiatą.

7) Linia komunikacyjna Nr 7: Szpital Pętla – ul. Kulbata – Magazynowa Pętla przez ulice: Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22) , Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek z Białegostoku blok nr 31); Konopnickiej (przystanek z wiatą: budynek nr 6); Piłsudskiego (przystanek z wiatą: blok nr 5a); Aleja Wojska Polskiego (przystanki: Szkoła Muzyczna, budynek nr 30 – kwiaciarnia DALIA, budynek nr 46, przystanek z wiatą: budynek sądu); ks. Kulbata (przystanek: kierunek ul. Kościelna); Wolska (przystanek: kierunek Aleja Wojska Polskiego) ; Aleja Wojska Polskiego; Magazynowa(przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Magazynowa Pętla (przystanek z wiatą.

8) Linia komunikacyjna Nr 8: Magazynowa Pętla – ul. Kulbata – Szpital Pętla przez ulice: Magazynowa pętla (przystanek z wiatą), Magazynowa (przystanek: blok nr 9); Aleja Wojska Polskiego, Kulbata (przystanek: kierunek ul. Kościelna), Wolska (przystanek: kierunek Aleja Wojska Polskiego), Aleja Wojska Aleja Wojska Polskiego (przystanki z wiatą: blok nr 43, przy Zespole Szkół Nr 1, budynek nr 25, przystanek bez wiaty: dworzec PKS); Piłsudskiego (przystanek: kierunek ul. Białostocka); Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek do Białegostoku, budynek 24) ; Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22)

9) Linia komunikacyjna Nr 9: Szpital Pętla – cmentarz – Magazynowa Pętla przez ulice: Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22) , Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek z Białegostoku blok nr 31); Konopnickiej (przystanek z wiatą: budynek nr 6), Ostrowska (przystanek: CPN), Ostrowska(przystanek: cmentarz), Piłsudskiego (przystanek z wiatą: blok nr 5a); Aleja Wojska Polskiego (przystanki: Szkoła Muzyczna, budynek nr 30 – kwiaciarnia DALIA, budynek nr 46, przystanek z wiatą: budynek sądu); ks. Kulbata (przystanek: kierunek ul. Kościelna); Wolska (przystanek: kierunek Aleja Wojska Polskiego) ; Aleja Wojska Polskiego; Magazynowa(przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Magazynowa Pętla (przystanek z wiatą

10) Linia komunikacyjna  Nr  10 Magazynowa Pętla – cmentarz – Szpital Pętla

przez ulice:  Magazynowa pętla (przystanek z wiatą), Magazynowa (przystanek: blok nr 9); Aleja Wojska Polskiego, Kulbata (przystanek: kierunek ul Kościelna), Wolska (przystanek: kierunek Aleja Wojska Polskiego), Aleja Wojska Aleja Wojska Polskiego (przystanki z wiatą: blok nr 43, przy Zespole Szkół Nr 1, budynek nr 25, przystanek bez wiaty: dworzec PKS); Piłsudskiego (przystanek: kierunek ul. Białostocka); Ostrowska(przystanek: CPN), Ostrowska (przystanek: cmentarz), Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek do Białegostoku, budynek 24) ; Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22)

Obsługa linii nr 1, 2 , 3, 4, 7 i 8 odbywać się będzie w dni robocze.

Obsługa linii nr 5 i 6 odbywać się będzie w dni nauki w szkole.

Obsługa linii nr 9 i 10 odbywać się będzie 1 i 2 listopada.

  • Termin realizacji zamówienia

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia – listopad  2018

Przewidywany okres świadczenia usług  od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 .

  • Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 z póź.zm.) zastrzega się możliwość zmiany informacji.

Ogłoszenie st. 1

Ogłoszenie st. 2

Accessibility