Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 • Nazwa i adres Organizatora publicznego transportu zbiorowego

Gmina Miasto Zambrów – ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów, tel. 86 271 48 31,  fax. 86 271 21 17, email: um@zambrow.pl

 • Określenie przedmiotu zamówienia

Główny słownik CPV: 60112000-6- Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Zambrów

 • Tryb udzielenia zamówienia

Wybór operatora w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. –Prawo zamówień publicznych     

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.

Obsługa autobusowa linii komunikacyjnych :

   1) Linia komunikacyjna Nr 1 : Magazynowa Pętla – Szpital Pętla

przez ulice :Magazynowa pętla (przystanek z wiatą), Magazynowa (przystanek: blok nr 9); Aleja Wojska Polskiego (przystanki z wiatą: blok nr 43, przy Zespole Szkół Nr 1, budynek nr 25,   przystanek bez wiaty: dworzec  PKS); Piłsudskiego (przystanek: kierunek ul. Białostocka); Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek do Białegostoku,   budynek 24) ; Papieża Jana  Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22)

2) Linia komunikacyjna  Nr  2: Szpital Pętla –ul. Konopnicka –  Magazynowa Pętla

przez ulice:  Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22);  Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek z Białegostoku blok nr 31);  Konopnickiej (przystanek z wiatą: budynek nr 6); Piłsudskiego (przystanek z wiatą: blok nr 5a);  Aleja Wojska Polskiego (przystanki: Szkoła Muzyczna,  budynek nr  30 – kwiaciarnia DALIA, budynek nr 46, przystanek z wiatą: budynek sądu); Magazynowa (przystanek: budynek zakładu PROVITUS), Magazynowa pętla (przystanek z wiatą) .

3) Linia komunikacyjna  Nr  3 : Szpital Pętla   –  P.O.D pod Długoborzem

przez ulice: Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22); Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek z Białegostoku blok nr 31); Konopnickiej (przystanek z wiatą: budynek nr 6); Piłsudskiego (przystanek z wiatą: blok nr 5a); Aleja Wojska Polskiego (przystanki: Szkoła Muzyczna, budynek nr 30 – kwiaciarnia DALIA, budynek nr 46, przystanek z wiatą: budynek sądu); Magazynowa(przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Magazynowa Pętla (przystanek z wiatą), Magazynowa (przystanek: blok nr 9); Aleja Wojska Polskiego, P.O.D pod Długoborzem (przystanek przy ROD „P.O.D. Długoborzem”

4) Linia komunikacyjna Nr 4: P.O.D. pod Długoborzem – Szpital Pętla

przez ulice: Aleja Wojska Polskiego; Magazynowa (przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Magazynowa Pętla(przystanek z wiatą); Magazynowa (przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Aleja Wojska Polskiego (przystanki z wiatą: blok nr 43, przy Zespole Szkół Nr 1, budynek nr 25, przystanek bez wiaty: dworzec PKS); Piłsudskiego (przystanek: kierunek ul. Białostocka); Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek do Białegostoku, budynek 24) ; Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22).

5) Linia komunikacyjna  Nr  5:  Magazynowa Pętla  – Gimnazjum ul. Wyszyńskiego- Szpital Pętla  przez ulice: Magazynowa (przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Aleja Wojska Polskiego (przystanki z wiatą: blok nr 43, przy Zespole Szkół Nr 1, budynek nr 25); Raginisa, Armii Krajowej (przystanek: SP nr 5 -planowany od 01.09.2018 r.), Obr. Zambrowa, 71-go Pułku Piechoty (przystanek: blok nr 10- planowany od 01.09.2018 r.), Wyszyńskiego (przystanek: Gimnazjum- planowany od 01.09.2018 r.), Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek do Białegostoku, budynek 24); Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22).

6) Linia komunikacyjna Nr 6: Szpital Pętla –Gimnazjum ul. Wyszyńskiego- ul. Magazynowa Pętla przez ulice:  Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22); Wyszyńskiego (przystanek: Gimnazjum- planowany od 01.09.2018 r.); Konopnickiej (przystanek z wiatą: budynek nr 6); Piłsudskiego (przystanek z wiatą: blok nr 5a); Aleja Wojska Polskiego przystanek: Szkoła Muzyczna); Raginisa; Armii Krajowej (przystanek: SP nr 5 -planowany od 01.09.2018 r.); Obr. Zambrowa, 71 Pułku Piechoty (przystanek: blok nr 10- planowany od 01.09.2018 r.), rondo Borzęckiego, 71 Pułku Piechoty, Aleja Wojska Polskiego (przystanki: budynek nr 30 – kwiaciarnia DALIA, budynek nr 46, przystanek z wiatą: budynek sądu); Magazynowa(przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Magazynowa Pętla (przystanek z wiatą.

7) Linia komunikacyjna Nr 7: Szpital Pętla – ul. Kulbata – Magazynowa Pętla przez ulice: Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22) , Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek z Białegostoku blok nr 31); Konopnickiej (przystanek z wiatą: budynek nr 6); Piłsudskiego (przystanek z wiatą: blok nr 5a); Aleja Wojska Polskiego (przystanki: Szkoła Muzyczna, budynek nr 30 – kwiaciarnia DALIA, budynek nr 46, przystanek z wiatą: budynek sądu); ks. Kulbata (przystanek: kierunek ul. Kościelna); Wolska (przystanek: kierunek Aleja Wojska Polskiego) ; Aleja Wojska Polskiego; Magazynowa(przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Magazynowa Pętla (przystanek z wiatą.

8) Linia komunikacyjna Nr 8: Magazynowa Pętla – ul. Kulbata – Szpital Pętla przez ulice: Magazynowa pętla (przystanek z wiatą), Magazynowa (przystanek: blok nr 9); Aleja Wojska Polskiego, Kulbata (przystanek: kierunek ul. Kościelna), Wolska (przystanek: kierunek Aleja Wojska Polskiego), Aleja Wojska Aleja Wojska Polskiego (przystanki z wiatą: blok nr 43, przy Zespole Szkół Nr 1, budynek nr 25, przystanek bez wiaty: dworzec PKS); Piłsudskiego (przystanek: kierunek ul. Białostocka); Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek do Białegostoku, budynek 24) ; Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22)

9) Linia komunikacyjna Nr 9: Szpital Pętla – cmentarz – Magazynowa Pętla przez ulice: Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22) , Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek z Białegostoku blok nr 31); Konopnickiej (przystanek z wiatą: budynek nr 6), Ostrowska (przystanek: CPN), Ostrowska(przystanek: cmentarz), Piłsudskiego (przystanek z wiatą: blok nr 5a); Aleja Wojska Polskiego (przystanki: Szkoła Muzyczna, budynek nr 30 – kwiaciarnia DALIA, budynek nr 46, przystanek z wiatą: budynek sądu); ks. Kulbata (przystanek: kierunek ul. Kościelna); Wolska (przystanek: kierunek Aleja Wojska Polskiego) ; Aleja Wojska Polskiego; Magazynowa(przystanek: budynek zakładu PROVITUS); Magazynowa Pętla (przystanek z wiatą

10) Linia komunikacyjna  Nr  10 Magazynowa Pętla – cmentarz – Szpital Pętla

przez ulice:  Magazynowa pętla (przystanek z wiatą), Magazynowa (przystanek: blok nr 9); Aleja Wojska Polskiego, Kulbata (przystanek: kierunek ul Kościelna), Wolska (przystanek: kierunek Aleja Wojska Polskiego), Aleja Wojska Aleja Wojska Polskiego (przystanki z wiatą: blok nr 43, przy Zespole Szkół Nr 1, budynek nr 25, przystanek bez wiaty: dworzec PKS); Piłsudskiego (przystanek: kierunek ul. Białostocka); Ostrowska(przystanek: CPN), Ostrowska (przystanek: cmentarz), Białostocka (przystanek z wiatą: kierunek do Białegostoku, budynek 24) ; Papieża Jana Pawła II (przystanek z wiatą: pętla przy bloku nr 22)

Obsługa linii nr 1, 2 , 3, 4, 7 i 8 odbywać się będzie w dni robocze.

Obsługa linii nr 5 i 6 odbywać się będzie w dni nauki w szkole.

Obsługa linii nr 9 i 10 odbywać się będzie 1 i 2 listopada.

 • Termin realizacji zamówienia

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia – listopad  2018

Przewidywany okres świadczenia usług  od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 .

 • Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 z póź.zm.) zastrzega się możliwość zmiany informacji.

Ogłoszenie st. 1

Ogłoszenie st. 2

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu