Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Zambrowie  każdego roku włącza się w szereg działań związanych z edukacją społeczeństwa w nawiązaniu do zagadnienia i problemu zdrowotnego, którego dotyczy tematyka obchodów Światowego Dnia Zdrowia, który odbędzie się 7 kwietnia. Światowy Dzień Zdrowia wytyczony jest przez Światową Organizację Zdrowia      ( World Health Organization). W 2019 roku tematyka obchodów to ,,Uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej” nie jest to tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej jest celem numer jeden Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization). Kluczem do osiągnięcia tego jest zapewnienie, że każdy może uzyskać potrzebną opiekę, kiedy jej potrzebuje.

Miliony ludzi niestety nadal nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Miliony są zmuszane do wyboru między opieką zdrowotną a innymi codziennymi wydatkami, takimi jak jedzenie, odzież, a nawet dom. Każdy ma do odegrania ważną rolę we wspomaganiu dyskusji i wpływaniu na zorganizowany dialog ku polepszeniu polityki osiągania i utrzymania powszechnej opieki zdrowotnej w swoim kraju. Ta kampania ma na celu  pomóc ludziom lepiej zrozumieć, co oznacza powszechny zakres ochrony zdrowia-jakie usługi i wsparcie powinno być dostępne i gdzie. Kampania stanowi także okazję dla ministrów zdrowia i innych polityków do zobowiązania się do podjęcia działań w celu wyeliminowania luk w powszechnym dostępie do opieki zdrowotnej w swoich krajach, a także podkreślenia tego co zostało dotychczas osiągnięte w tym zakresie.

Na Światowy Dzień Zdrowia WHO wyda roczną publikację danych zdrowotnych o stanie zdrowia. Raport będzie zawierał informację na temat trendów zdrowotnych w określonych obszarach, takich jak noworodki i zdrowie dzieci, choroby zakaźne, zdrowie psychiczne i zagrożenia środowiskowe, a także dane dotyczące powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe założenia kampanii ,, Uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej „znajdują się na stronie https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019

https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day

https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2019/04.07/western-pacific-events/world-health-day-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility