Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. aktualności studium i planów miejscowych Miasta Zambrów;
 8. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.;
 9. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 10. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Zambrów za 2018 r. w oparciu
  o informację:
 11. Prokuratury Rejonowej w Zambrowie;
 12. Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie;
 13. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;
 14. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zambrowie.
 15. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie
  w 2018 r.
 16. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Zambrów za rok 2018.
 17. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

 

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility