Drukuj

Wakacje – informacja PSSE Zambrów

Wakacje to czas wyjazdów, wypoczynku i relaksu, ale także wielu pokus, niebezpieczeństw i zagrożeń. Dlatego Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zambrowie przygotował szereg wskazówek dla dzieci i młodzieży, by wakacje były bezpieczne i z letnich wojaży wszyscy wrócili cało i zdrowo.

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ:

 • Pływaj tylko w miejscach do tego przeznaczonych, strzeżonych. Tam czuwa ratownik !
 • Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice.
 • Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
 • Jeśli widzisz czerwoną flagę – oznacza ona zakaz kąpieli. Biała flaga – można śmiało pluskać się w wodzie.
 • Zawsze wchodź do wody pod opieką dorosłych
 • Po długim leżeniu na słońcu wchodź do wody powoli, stopniowo, żeby organizm zdołał przygotować się na zmianę temperatury, unikasz wstrząsu termicznego
 • Jeśli korzystasz z różnego rodzaju sprzętów wodnych: łódek, kajaków, rowerów wodnych itp. pamiętaj, że każdy powinien mieć na sobie kamizelkę ratunkową.
 • Nie skacz do wody oraz do zbiorników o niezbadanym dnie – taki skok może zakończyć się śmiercią lub kalectwem.
 • Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść ze sobą bardzo poważne konsekwencje.
 • Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

BEZPIECZNIE NA SŁOŃCU:

 • Zachowaj umiar w przybywaniu na słońcu, stosuj specjalnie krem z filtrami ochronami UVA i UVB
 • Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (UWAGA: Noszenie ciemnych okularów bez filtra jest szkodliwe. Żernica, do której dochodzi mniej światła, rozszerza się, dzięki czemu do wnętrza oka wnika więcej promieni UV).
 • Wystrzegaj się przebywania na słońcu między godziną 11:00 a 15:00, kiedy jest największe nasłonecznienie.
 • Unikaj wysiłku w pełnym słońcu.

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK W LESIE:

 • Wchodząc do lasu czytaj i stosuj się do informacji zamieszczanych na tablicach informacyjnych.
 • Nie zbieraj i nie jedz jakichkolwiek leśnych owoców oraz grzybów, które mogą okazać się trujące.
 • Nie krzycz w lesie, ponieważ możesz spłoszyć zwierzynę.
 • Nie niszcz domów zwierząt.
 • Jeśli spotkasz dzikie zwierzę spokojnie wycofaj się z tego miejsca.
 • Nie schodź z wytyczonych szlaków i ścieżek.
 • Nie zostawiaj śmieci.
 • Ogniska można rozpalać tylko w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, a po zakończeniu wygasić wodą.

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK W GÓRACH:

 • Wybierając się w podróż po górskich szlakach zaopatrz się w odpowiednie buty i ubranie
 • Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych.
 • Co ważne pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko, silny wiatr halny może utrudniać poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego wyziębienia organizmu, z kolei słońce to ryzyko odwodnienia oraz poparzeń słonecznych.
 • Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, płaszcz przeciwdeszczowy oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli jest lato.

BEZPIECZNIE NA PODWÓRKU:

 • Przechodź przez jezdnie w miejscach do tego wyznaczonych, zachowaj ostrożność, nigdy nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem.
 • Bądź widoczny na drodze.
 • Przed wejściem na podwórko dobierz odpowiednio ubranie do warunków panujących na zewnątrz.
 • Nie baw się na ulicy lub w bezpośrednim jej otoczeniu.
 • Zawsze uważaj w czasie jazdy na rowerze. Używaj kasku, przestrzegaj przepisów drogowych, jeśli to możliwe korzystaj z drogi dla rowerów, dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.
 • Nie ufaj osobom obcym i nie przekazuj im żadnych informacji dotyczących adresu, domu, rodziców.
 • Nie przyjmuj jedzenia, napojów ani słodyczy od nieznajomych osób.
 • Unikaj kontaktu z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi psami, które choć miłe i spokojne mogą być niebezpieczne i dotkliwie Cię pogryźć czy zarazić wścieklizną. W razie kontaktu z psem zachowaj spokój, nie uciekaj, nie krzycz, nie wykonuj szybkich ruchów. Jeśli piec zaatakuje przyjmij postawę żółwia. Kucnij, zwińcie się w kłębek, chroniąc głowę/
 • Dbaj o higienę i czystość swoją i otoczenia.

BEZPIECZNIE W DOMU:

 • Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, kto to. Wyjrzyj przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Nie wpuszczaj do mieszkania osób nieznajomych !!!
 • Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które możesz zadzwonić w razie potrzeby. Jeśli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża – zaalarmuj sąsiadów.
 • Wychodząc z domu zamknij dokładnie drzwi.
 • Nie baw się gazem, prądem i zapałkami. Gaz – możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch, prąd elektryczny – może Cię porazić, ogień – możesz spowodować pożar.

WAŻNE TELEFONY:

112 SŁUŻBY RATOWNICZE

997 POLICJA

998 STRAŻ POŻARNA

999 POGOTOWIE RATUNKOWE

601 100 100 WOPR

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility