Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, w dniu 30.07.2020 r. Miasto Zambrów złożyło za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego wniosek do Prezesa Rady Ministrów o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. W dniu 31.08.2020 r. Miasto Zambrów otrzymało środki w kwocie 2 793 223,00 zł.

Uzyskane wsparcie jest przeznaczone na pokrycie wkładu własnego do inwestycji realizowanych w ramach projektów pt.:

  1. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku Sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie”
  2. „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej”

Ponadto w dniu 24.08.2020 Prezes Rady Ministrów ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto Zambrów złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji dotyczącej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zambrowie – pokrycie wkładu własnego do projektu pt. „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie”. Wnioskowana kwota: 3 800 000,00 zł

Weronika Zaniewska

Wydział Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Zambrów

Accessibility