K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 14 listopada 2018 roku do 5 grudnia 2018 roku) wykaz lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 44 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

 

Accessibility