KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 18 lipca do 8 sierpnia 2019 roku) wykaz nieruchomości stanowiącej części działki nr  1025/23, 1025/25, położonej w Zambrowie przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat.

 

Accessibility