XLIII sesja Rady Miasta Zambrów 21 lutego 2023 r. (wtorek)


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 21 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Zambrów w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

1. Ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

  • zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r.;
  • nadania nazwy ulicy;
  • nadania nazwy ulicy;
  • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  • przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

7. Wolne wnioski oraz sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility