XLV sesja Rady Miasta Zambrów 25 kwietnia 2023 r. (wtorek)


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r.;
  • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Zambrów
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Zambrów za rok 2022
 8. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski

Accessibility