Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta pokój 214 odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:
1. Ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowej;
b) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Miasta Zambrów;
c) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2020 r.
7. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Miasta Zambrów z pracy w 2019 r.
8. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility