1

XXXI sesja Rady Miasta Zambrów 23 listopada 2021 r. (wtorek)

XXXI sesja Rady Miasta Zambrów 23 listopada 2021 r. (wtorek)

 Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie
  porządku obrad.
 2. Przyjęcie
  protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja
  Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi
  na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje
  i zapytania radnych.
 6. Podjęcie
  uchwał w sprawie:
 7. miejscowego
  planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar
  położony w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej i
  Łanowej ograniczony od strony wschodniej granicą miasta Zambrów;
 8. przystąpienia
  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
  miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Ignacego
  Paderewskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowej i rzeki Jabłonki;
 9. Zambrowskiego
  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowym na 2022 rok;
 10. ustalenia
  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
  mieszkaniach chronionych;
 11. ustalenia
  wynagrodzenia Burmistrza Miasta Zambrów.
 12.  Program pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w
  Zambrowie na sezon kulturalny 2021/2022.
 13. Wolne
  wnioski oraz sprawy różne.
 14. Zamknięcie
  obrad.

  Burmistrz
Miasta

Kazimierz
Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich
uczestniczyć.