OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Zambrów w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2022 – 2025;
  2) uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2022 r., w tym:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Miasta;
  b) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady;
  c) przedstawienie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;
  d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
  o projekcie uchwały budżetowej;
  e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  3) zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2021 r.;
  4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II;
  5) Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19, na rok 2022.
 7. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad. Burmistrz Miasta

  Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility