XXXVII sesja Rady Miasta Zambrów


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miasta Zambrów w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie miasta Zambrów na 2022 r.;
  b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zambrów na rok szkolny 2022/2023;
  c) zmiany uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;
  d) zmiany uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Zambrów za 2021 r. w oparciu o informacje:
  a) Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie;
  b) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;
  c) Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zambrowie;
  d) Prokuratury Rejonowej w Zambrowie.
 8. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski


Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility