Zachęty inwestycyjne na terenie Miasta Zambrowa.

ZWOLNIENIE W PODATKU DOCHODOWYM PRZY REALIZACJI  NOWEJ INWESTYCJI NA TERENIE   MIASTA ZAMBRÓW.

Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na podstawie decyzji o wsparciu może skorzystać ze zwolnienia  w  podatku dochodowym.

Atuty realizacji nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu:

  1. Najwyższe w kraju zwolnienie w podatku dochodowym   dla przedsiębiorców: do 70 % dla małego przedsiębiorcy, 60% dla średniego przedsiębiorcy, 50 % dla dużego przedsiębiorcy  licząc od  wartości inwestycji.
  2. Decyzja o wsparciu na 15 lat – najdłuższy okres wykorzystywania zwolnienia w podatku dochodowym.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia trzeba spełnić kryteria ilościowe i jakościowe:

  • kryterium ilościowe : najniższe w kraju minimalne nakłady inwestycyjne związane z nową inwestycją jakie musi ponieść przedsiębiorca by skorzystać z decyzji o wsparciu:

mikro   0,2 mln zł

– mały     0,5 mln zł

– średni  2 mln zł

– duży    10 mln zł

  • kryterium jakościowe:  najniższa w kraju ilość punktów do uzyskania  dla przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o  wsparciu  – 4 pkt.

UWAGA: nowa inwestycja to nie tylko budowa od podstaw nowego zakładu ale także zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącej firmy  lub wprowadzenie nowych wyrobów ( dywersyfikacja) lub zasadnicza zamiana  procesu technologicznego.

Decyzję o wparciu na realizację nowej inwestycji na gruntach prywatnych, strefowych,  samorządowych i innych  wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

MYŚLISZ O NOWEJ INWESTYCJI ZADZWOŃ DO NAS.

 

Informacji na temat możliwości uzyskania decyzji o wsparciu udziela:

Suwalska Specjalna  Strefa Ekonomiczna S.A.  Biuro w Ełku

  1. A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

tel. +48 87 610 62 72

Wojciech Kierwajtys – Wiceprezes Zarządu SSSE S.A.

mobile:  601  369 461, e-mail: kier@ssse.com.pl

Beata Kulka – Główny Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora

mobile:  607 058 222 , e-mail: elk@ssse.com.pl

www.ssse.com.pl

Accessibility