Zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Nazwa i adres Organizatora publicznego transportu zbiorowego
Gmina Miasto Zambrów- ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów, tel. 86 271 48 31, fax. 86 271 21 17, email: um@zambrow.pl

2.Określenie przedmiotu zamówienia
Główny słownik CPV: 60112000-6- Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Zambrów

3. Tryb udzielenia zamówienia
Wybór operatora w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.
Obsługa autobusowa linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr 1

od Pętla przy bloku nr 22 do Magazynowa Pętla przez ulice : Białostocka, M. Konopnickiej, Piłsudskiego, Aleja Wojska Polskiego, Magazynowa

Linia komunikacyjna nr 2

od Pętla przy bloku nr 22 do Magazynowa Pętla przez ulicę Ks. Kulbata

Linia komunikacyjna nr 3

od Pętla przy bloku nr 22 do P.O.D. pod Długoborzem przez ulicę Magazynową ( Pętla)

Linia komunikacyjna nr 4

od Magazynowa Pętla do Szpital Pętla przez ulice : Aleja Wojska Polskiego, Raginisa, Armii Krajowej, Obr. Zambrowa, 71-go Pułku Piechoty, Wyszyńskiego (Gimnazjum), Białostocka

Linia komunikacyjna nr 5

od Szpital Pętla do Magazynowa Pętla przez ulice , Wyszyńskiego (Gimnazjum), M. Konopnickiej, Podedwornego, Piłsudskiego, Aleja Wojska Polskiego, Raginisa, Armii Krajowej, Obr. Zambrowa, Aleja Wojska Polskiego

Linia komunikacyjna nr 6

od ul. Magazynowa Pętla do Szpital Pętla przez ulice : Magazynowa GS, Kulbata, Wolska, Aleja Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Ostrowska(cmentarz- CPN), Ostrowska, Konopnickiej, Białostocka, Papieża Jana Pawła II

Obsługa linii nr 1, 2 i 3 odbywać się będzie w dni robocze.
Obsługa linii nr 4 i 5 odbywać się będzie w dni nauki w szkole.
Obsługa linii nr 6 odbywać się będzie 1 i 2 listopada.

5. Termin realizacji zamówienia
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia – marzec 2018
Przewidywana data rozpoczęcia świadczenia usług – maj 2018

6. Zmiana informacji
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 z póź.zm.) zastrzega się możliwość zmiany informacji.

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
– Biuletyn Informacji Publicznej
– tablica informacyjna w budynku Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3
– strona internetowa Organizatora (www.zambrow.pl)

Accessibility