Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont neoromańskiej kaplicy rodziny Woyczyńskich z 1870 r. w Zambrowie”


RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Na podstawie §8 ust. 6 Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Miasto Zambrów zawiadamia o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remont neoromańskiej kaplicy rodziny Woyczyńskich z 1870 r. w Zambrowie”, na które została udzielona wstępna promesa dofinansowania inwestycji nr RPOZ/2022/1579/PolskiLad.

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Parafia Rzymsko-katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

Link do zapytania ofertowego: https://trojcazambrow.pl/index.php/remont-neoromanskiej-kaplicy-rodziny-woyczynskich-z-1870-r-w-zambrowie/

 

Accessibility