Zaszczep się !!! Pomożemy

W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr ZK-I.967.315.2021.RK z dnia 10 czerwca 2021 r. wydaną na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zambrów prowadzi działania promocyjne i organizacyjne  mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) podających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Accessibility