Państwowa Inspekcja Sanitarna każdego roku włącza się w szereg działań związanych z edukacją społeczeństwa w nawiązaniu do zagadnienia i problemu zdrowotnego, którego dotyczy tematyka obchodów Światowego Dnia Zdrowia wytyczanego przez Światową Organizację Zdrowia. W 2018 roku jest nim – „Zdrowie dla wszystkich”.

 Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).

Światowa Organizacja Zdrowia powstała na kanwie przekonania, że wszyscy ludzie powinni móc korzystać z prawa do najwyższego możliwego poziomu zdrowia.

Każdy ma do odegrania ważną rolę we wspomaganiu dyskusji i wpływaniu na zorganizowany dialog ku polepszeniu polityki osiągania i utrzymania powszechnej opieki zdrowotnej w swoim kraju.
Szczegółowe założenia kampanii „Zdrowie dla wszystkich” znajdują się w pliku poniżej.

#ZdrowieDlaWszystkich #HealthForAll #WorldHealthDay #ŚwiatowyDzieńZdrowia #who

Accessibility