Zmiany w organizacji ruchu w Zambrowie w okresie Wszystkich Świętych!

Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych Urząd Miasta Zambrów wprowadza zmiany w tymczasowej organizacji ruchu w okolicach jednego z zambrowskich cmentarzy. Będą one obowiązywały do środy 3 listopada.

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych Urząd Miasta Zambrów wprowadził zmiany w tymczasowej organizacji ruchu. Obowiązują one od dnia 29 października 2021r. (piątek) godz. 1400 do dnia 3 listopada 2021r. (środa) godz. 1200, na ulicach: Księdza Marcina Krajewskiego, Obrońców Zambrowa, Cmentarnej i Ostrowskiej.

Zasady tymczasowej organizacji ruchu:

–     wjazd na ulicę Cmentarną ze skrzyżowania z ulicą Obrońców Zambrowa będzie możliwy jedynie dla mieszkańców, osób posiadających stosowne zezwolenia oraz służb,

–     ulica Cmentarna od skrzyżowania z ulicą Obrońców Zambrowa do skrzyżowania ul. Krajewskiego z ul. Ostrowską będzie ulicą jednokierunkową,

–     wjazd na ulicę Ks. M. Krajewskiego od strony ulicy Ostrowskiej będzie zabroniony,

–     ulica Ks. M. Krajewskiego będzie wyłączona z ruchu w obu kierunkach – między główną bramą cmentarną a zwężeniem drogi od strony ulicy Wiejskiej,

–     na terenie parkingu przy cmentarzu będzie prowadzona sprzedaż kwiatów i zniczy,

–     na terenie cmentarza komunalnego od strony ul. Ostrowskiej zostaną wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów z identyfikatorem oraz osób niepełnosprawnych (zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym) mających możliwość wjazdu i zaparkowania pojazdu,

–     wyznaczono strefy zakazu parkowania i zakazu zatrzymywania się.

Poniżej mapa obrazująca obowiązujące zmiany.

Accessibility