Uwaga!!! Zmiany w przewozie osób komunikacją miejską. Limit 23 osoby

Mieszkańcy Zambrowa!

Dnia 10.10.2020 r. na terenie całego powiatu zambrowskiego, w tym miasta Zambrów wprowadzono ,,strefę czerwoną”. Wiąże się to z obowiązywaniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii, w tym ograniczeń w realizacji przewozów w ramach komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym i na podstawie §23 pkt. 2) ppkt. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania wprowadza się ograniczenie liczby przewożonych osób do 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Oznacza to, że pojazdami komunikacji miejskiej na terenie Zambrowa może jednocześnie podróżować 23 osoby. Proszę o zrozumienie i dostosowanie się do zaistniałej sytuacji.

Burmistrz Miasta Zambrów

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility