Zmiany w transporcie komunikacją miejską

Na podstawie §1 pkt. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021r. do odwołania wprowadza się ograniczenie liczby przewożonych osób do 75% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 25% miejsc siedzących niezajętych.

Oznacza to, że od dnia 5 czerwca 2021 r. pojazdami komunikacji miejskiej na terenie Zambrowa może jednocześnie podróżować 59 osób.

Proszę o zrozumienie i dostosowanie się do zaistniałej sytuacji.

Accessibility