Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na dofinansowanie zajęć sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych  dla uczniów. W ramach konkursu do dofinansowania przewidziane zostały następujące zadania:

  1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowana na upowszechnianie sportów zimowych:
  2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
  3. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

Termin składania wniosków upływa 29.11.2017r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dotacji, warunków realizacji zadań oraz trybu składania i rozpatrywania wniosków ujęte są w Decyzji nr 52 Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Accessibility