Drukuj

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 16 kwietnia 2018 roku do 7 maja 2018 roku) wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Białostockiej 5 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

 

 

Ułatwienia dostępu - zamknij panel