Drukuj

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykazy:

  • (od 22 lutego do 15 marca 2018 roku) wykaz nieruchomości stanowiącej część działki nr 1785/116 położonej w Zambrowie przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony,
  • (od 26 lutego do 19 marca 2018 roku) wykaz pawilonów handlowych typu lekkiego nr 9 i 13 położonych przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie, przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony,
Ułatwienia dostępu - zamknij panel