WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Włodzimierz Łąka – p. 234, tel. w. 44

Z-ca Naczelnika – mgr Barbara Zawistowska – p. 218. w. 22

Pracownicy wydziału:

mgr inż. Ewa Chojak, inż. Karol Żabiński  – przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych – p. 216, tel. w. 16

mgr Janusz Gosk – sprawy drogownictwa – pok. 217, tel. w. 34

mgr inż. Małgorzata Grażul – nadzór nad inwestycjami – p. 217, tel. w. 34

mgr Weronika Zaniewska – realizacja projektów – p. 218. w. 22


Wydanie zgody na lokalizację urządzeń lub obiektu w pasie drogowym drogi gminnej. Wydawanie zgody na ustawienie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej. wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Uzgodnienie lokalizacji lub przebudowy zjazdu z drogi gminnej:

Ułatwienia dostępu - zamknij panel