WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Pracownicy wydziału:

Krystyna Maciejewska – do spraw targowisk, sprawy alkoholowe – p. 336, tel. w. 47
mgr inż. Elżbieta Walczuk – do spraw ewidencji działalności gospodarczej – p. 337, tel. w. 46


Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

Udzielenie (zmiana) licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką:

Ewidencja działalności gospodarczej:

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pół biwakowych na terenie miasta Zambrów:

Udzielenie informacji z archiwizowanych gminnych ewidencji działalności gospodarczej:

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

 

 

Ułatwienia dostępu - zamknij panel