WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Pracownicy wydziału:

mgr Wioleta Klimowicz – pok. 235, w.27

mgr Sylwia Modzelewska – pok. 235, w.27


 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Ułatwienia dostępu - zamknij panel