WYDZIAŁ FINANSOWY

Pracownicy wydziału:

mgr Edyta Łuniewska – p. 221, tel. w. 13 
mgr Anna Dąbrowska – p. 221, tel. w. 13


Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą: nie stanowiące pomocy publicznej; stanowiące pomoc de minimis; stanowiące pomoc publiczną:

Ustalenie wysokości (wymiaru) zobowiązania podatkowego: podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego:

Ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań podatkowych: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę:

Wszczęcie postępowania podatkowego:

Zmiana decyzji ostatecznych ustalających wysokość zobowiązania podatkowego:

Ułatwienia dostępu - zamknij panel