Biuro Promocji Miasta

Obsługa Biura Promocji Miasta
mgr Karolina Ilczuk
p. 228, tel. w. 30
mgr Justyna Włodkowska - Kurpiewska
p. 228, tel. w. 30

Zakres działań:

 1. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Zambrowie
 2. Redakcja Biuletynu „Monitor Zambrowski"
 3. Organizacja uroczystości miejskich
 4. Koordynowanie działań, akcji i imprez promocyjnych (kulturalnych, patriotycznych i sportowych) oraz współpraca w tym zakresie w kraju i za granicą
 5. Współpraca z mediami (radio, prasa, telewizja, witryny internetowe)
 6. Realizacja programów: Zambrów przyjazny Rodzinie 3+, Karta Dużej Rodziny, Zambrowska Karta Seniora 60+
 7. Organizacja konferencji prasowych Burmistrza Miasta Zambrów
 8. Współpraca przy prowadzeniu strony internetowej miasta
 9. Zakładanie i prowadzenie medialnych kampanii internetowych na stronach społecznościowych miasta, w tym stronach dedykowanych wydarzeniom;
 10. Współpraca w zakresie wymiany międzynarodowej z miastami partnerskimi
 11. Udział w opracowaniu dokumentów strategicznych miasta
 12. Przygotowanie oferty inwestycyjnej miasta
 13. Udział w spotkaniach z delegacjami zagranicznymi oraz przedstawicielami firm zainteresowanych inwestowaniem lub nawiązaniem współpracy w miastem
 14. Współpraca z jednostkami samorządowymi i urzędami centralnymi w zakresie promocji miasta, w szczególności z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
Ułatwienia dostępu - zamknij panel