1 września, 2023

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych W wyniku realizowanych przez statystykę publiczną badań ankietowych uzyskujemy szereg informacji o mieszkańcach naszego województwa i ich warunkach życia. Dzięki badaniu budżetów […]
31 lipca, 2023

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze – Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła! Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania […]
Accessibility