1 września, 2023

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych W wyniku realizowanych przez statystykę publiczną badań ankietowych uzyskujemy szereg informacji o mieszkańcach naszego województwa i ich warunkach życia. Dzięki badaniu budżetów […]
Accessibility