22 listopada, 2023

Dotacje Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

dotacje Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru […]
20 listopada, 2023

Ważny komunikat odnośnie projektu grantowego

Ważny komunikat odnośnie projektu grantowego Uwaga! Komunikat o braku możliwości odliczenia przez Grantobiorcę projektu grantowego w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wydatków w części, w jakiej zostały […]
7 listopada, 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku – badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Białymstoku – badania ankietowe W listopadzie 2023 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych: Badanie budżetów gospodarstw domowych Badanie aktywności ekonomicznej […]
17 października, 2023

Nie będzie budowy magazynów energii elektrycznej

Nie będzie budowy magazynów energii elektrycznej Informujemy, że z uwagi na niewielkie zainteresowanie tematyką budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej wśród mieszkańców budynków jednorodzinnych w Zambrowie, […]
Accessibility