Konkurs na zajęcie działek pod handel przy Cmentarzu Komunalnym


O  G Ł O S  Z  E N I E
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu

 dotyczącego zajęcia części działek, o numerach geodezyjnych  874/2 i 874/3,

stanowiących parking przy Cmentarzu Komunalnym,
położonych przy drodze gminnej ulicy – Księdza Marcina Krajewskiego w Zambrowie,
w celu prowadzenia handlu

REGULAMIN   KONKURSU

W związku z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na ulicach Księdza Marcina Krajewskiego, Ostrowskiej, Cmentarnej i Obrońców Zambrowa w Zambrowie, w okresie Wszystkich Świętych oraz ponoszonymi kosztami związanymi z utrzymaniem czystości ustala się następujące zasady:

  1. Okres, na który będą zawierane umowy dotyczące zajęcia części nieruchomości  o numerach geodezyjnych 874/2 i 874/3, stanowiących parking przy Cmentarzu Komunalnym, położonych przy drodze publicznej gminnej ulicy Księdza Marcina Krajewskiego w Zambrowie, ustala się od dnia 28.10.2023 r. do dnia 02.11.2023 r., tj. przez 6 dni.
  2. Powierzchnia każdego z miejsc (od nr 1 do 10 zaznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia) przeznaczonych na prowadzenie handlu sprzedaży zniczy i kwiatów będzie wynosić 50,0 m2.
  3. Stawka za zajęcie każdego z miejsc będzie wynosić 3.000,00 zł netto.
  4. Podania w sprawie zajęcie każdego z miejsc należy złożyć na sekretariat Urzędu Miasta Zambrów (pok. nr 225) do dnia 18.10.2023r. (środa) do godz. 15.30.
  5. W dniu 19.10.2023r.(czwartek) o godz. 10.00 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta (pok. nr 214) odbędzie się losowanie miejsc.
  6. Oferent może złożyć tylko jedno podanie o jedno miejsce.
  7. Oferty niespełniające warunków w niniejszym ogłoszeniu nie będą brały udziału w losowaniu miejsc.

OGLOSZENIE o konkursie w sprawie ustalenia stawek – PLIK WORD 
Załącznik do ogłoszenia – PLIK PDF

 

    Burmistrz Miasta    
Kazimierz Dąbrowski

Accessibility