Konsultacje projektu programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024


Informuję, że w dniu 2 października 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczony został, w celu konsultacji,  Program współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemnie swoje uwagi i opinie do projektu Programu do dnia 17 października 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów lub przesłać drogą elektroniczną na adres um@zambrow.pl

Program w wersji do ściągnięcia znajduje się poniżej:

Program współpracy 2024

Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski

Accessibility