Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych


  1. Z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2023 roku
    Ogłoszenie – wolontariat – Plik PDF 
  2. Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku
    Ogłoszenie – niepełnosprawni – Plik PDF
  3. Z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku
    Ogłoszenie – sport – Plik PDF 

Załączniki:

Załącznik 1 – Oferta – plik DOCX 

Załącznik 2 – Umowa wzór – plik DOCX

Załącznik 3 – Sprawozdanie – plik DOCX

Accessibility